Administratorem strony jest


Przemysław Jaworski
Przyjaźni 2F/8, 53-030 Wrocław